Turgut Işık Vakfı Vakfın Amacı Vakf Bursları Vakıfa Bağışlar için... Yönetim Kurulu Turgut Işık Biyografi Etkinlikler Arşiv İletişim
Test v.2.0

Türkiye sınırları dahilinde her yere ve her vatandaşa ihtiyaçları bulunan eğitim ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu vakfın amacıdır. Hususiyetle aşağıdaki konularda bu amacın kapsamına girer.


a) Eğitim konusunda her türlü eğitim tesisleri ve yurtlar inşa etmek; gereçlerini sağlamak ve bu tesisleri isimleri vakfın belirleyeceği ismi taşıması şartı ile ilgili Bakanlığın işletmesine devretmek, gerektiğinde bunları kendisi işletmek,

b) Maddi durumları yeterli olmayan gençlere karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğrenim ve araştırma bursları vermek.

c) Çalışkan ve üstün zekalı öğrencilere teşvik ikramiyeleri tahsis etmek ve gençler arasında yarışmalar düzenleyerek başarılı olanları ödüllendirmek,

d) Sağlık konusunda her türlü sağlık ve sosyal hizmet verecek tesisler inşa etmek, gereçlerini sağlamak ve bu tesisleri vakfın belirleyeceği ismi taşıması şartı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın işletmesine devretmek, gerektiğinde kendisi işletmek, yine sağlık konusunda Türkiye sınırları dahilinde her türlü kuruluş, hastane dernek özel ve tüzel kişiler ve şahıslara sıhhi malzeme araç ve gereç ve nakdi yardımlarda bulunmak,

e) Herhangi bir sağlık sigortasından yoksun, maddi gücü yetersiz kimselerin sağlık tesislerinde tedavi edilmelerine yardımcı olmak,


Vakıf, kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere; sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.

Kurulduğu yıldan itibaren Vakfımız her sene ortalama 200 ila 300 öğrenciye karşılıksız burs vermiştir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı endüstri meslek lisesi öğrencileri olup, bu öğrenciler okulların Öğretmenler Kurulu tarafından seçilmektedir.

Ayrıca sağlık konusunda da çeşitli sorunları olan kişilere yardımda bulunulmuştur.

Vakfımız eğitim ve sağlık konularında amaçlarından ödün vermeden yardım etmeye devam edecektir.

Vakfımız 1992 yılından beri her yıl ortalama 100 öğrenciye burs vermektedir. Vakfın gelirleri bağışlar, iştirak kazançları ve mevduat faizlerinden oluşmaktadır. Vakfımızın elde ettiği gelirler çoğunlukla burs yardımı olarak orta öğretim öğrencilerine dağıtılmaktadır. Dağıtılacak gelirde fazlalık olursa muhtaç kişilere sağlık yardımları da yapılmaktadır.

Vakfın Amacı:

Turgut Işık Vakfı