Turgut Işık Vakfı Vakfın Amacı Vakf Bursları Vakıfa Bağışlar için... Yönetim Kurulu Turgut Işık Biyografi Etkinlikler Arşiv İletişim
Test v.2.0
Turgut Işık Vakfı

Burslar Türkiye genelinde, Endüstri Meslek Liseleri ağırlıklı olmak üzere dengi okul öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Burs verilecek öğrencilerin seçimi okullar aracılığıyla yapılmaktadır. Öğretmenler kurulu kararı ile seçilen öğrenciler, vakfımıza bildirilir, bu öğrenciler eğitim yılı başında bir sefere mahsus olmak üzere araç - gereç yardımı, 9 ay boyunca da eğitim bursu alırlar.

Burs ödemeleri 3 ayda bir öğrenciler adına açılan banka hesaplarına yatırılır. Bir üst sınıfa başarıyla geçen öğrencinin bursu, gelecek eğitim döneminde de devam eder, başarısız olan öğrencinin bursu kesilir. Öğrencilerin devam ve başarı durumları okullarla kurulan ilişki içerisinde yazılı formlarla takip edilmektedir.

Turgut IŞIK Vakfı Bursları